Dyrlæger & Ko

Dyrlæger & Ko er et landsdækkende netværk af professionelle kvægdyrlæger med fokus på besætningers effektivitet, sundhed og økonomi.

Alle dyrlæger i Dyrlæger & Ko er specialister i kvæg. Vi gør hinanden stærke gennem erfaringsudveksling og faglig sparring til gavn for køer, besætninger og landmænd.

Dyrlæger & Ko´s kunder er mælkeproducenter med ambitioner og tro på, at sunde køer og sund forretning hænger sammen. Vores fokus er besætningernes trivsel. Vores råd og behandling er baseret på faglighed og professionalisme. Fordi vi er mange sammen, har vi kræfterne til at udvikle os både fagligt og forretningsmæssigt i takt med at vores kunder også vokser i størrelse og professionalisme.

Gevinsten kommer både os selv, vore kunder og kvægbranchen som helhed til gavn.

Søg mere information under Dyrlæger & Ko