(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Salling-Skive Landdyrlæger

I dette nyhedsbrev kan du læse om Klovens År 2021 samt nye regler omkring slagtning udenfor slagteri.

 

2021: KLOVENS ÅR

I et stort samarbejde mellem praktiserende dyrlæger, Den Danske Dyrlægeforening, klovbeskærere, SEGES, Københavns Universitet, Viking og en række andre aktører vil der i hele 2021 blive sat ekstra fokus på malkekøernes klovsundhed.

 

Fælles udfordring og ansvar

Alle os, der til daglig beskæftiger os med malkekøer på den ene eller anden måde, har en fælles udfordring omkring klove. Problemer med klovsundheden, er det absolut største velfærdsmæssige problem i dansk mælkeproduktion. Udover de velfærdsmæssige problemer, så giver klovproblemer dårligere økonomi og flere døde køer. Der er penge i sunde klove. Til sidst er god dyrevelfærd, herunder særligt god klovsundhed også vigtigt for landbrugets image i den brede befolkning. Skræk-scenariet er, at klovproblemer bliver køernes pendant til søernes ”skuldersår” eller minkenes ”bidskader”.

 

Hvorfor er det så svært?

Problemer med klovsundheden er multifaktorielle, og er problemet først opstået, så kan det være svært at få vendt udviklingen. Det er et langt sejt træk at vende en dårlig klovsundhed til en god klovsundhed. Det kræver, systematik, vedholdenhed, viden og færdigheder.

 

Målet med Klovens År 2021

Hensigten med Klovens År 2021 er, at sætte øget fokus på klove og den enorme betydning god klovsundhed har for dyrenes velfærd, økonomi og landbrugets image. Dernæst er det håbet, at vi sammen, og gennem en række aktiviteter og formidling af viden, kan øge inte-ressen og sandsynligheden for at lykkes med at forbedre klovsundheden. Viden vil blive delt gennem artikler, videoer, møder for landmænd, dyrlæger, klovbeskærere og andre med betydning for forbedring af klovsund-heden på danske malkekvægsbedrifter.

 

Klovens År og Facebook

Dette års ekstra fokus på klove sker blandt andet via Facebook gruppen ”Klovens år 2021”. Du finder gruppen ved at søge på Klovens år 2021 i søgefeltet på Facebook. Gruppen er lukket, men alle med interesse for bedre klovsundhed er velkomne.

 

Dyrlæger & Klove

Indenfor Dyrlæger & Ko netværket er der en række dyrlæger, som har specialiseret sig i klove, herunder rådgivning i både forebyggelse og behandling af klovlidelser. Din besætningsdyrlæge vil kunne henvise til en af disse dyrlæger. En henvisning til en af disse klovdyrlæger vil kunne give dig og din besætning en meget målrettet og besætningsspecifik rådgivning omkring lige præcis det, der vil gøre en forskel for klovene i din besætning. Det vil selvfølgelig ske med inddragelse af din besætningsdyrlæge, som efterfølgende vil få en central rolle i forhold til det videre arbejde og generel opfølgning.

 

NYT om slagtning udenfor slagteri

Der findes p.t. fire måder et kreatur kan slagtes udenfor slagteri:

- Nødslagtning ved akut tilskadekomst
- Slagtning af vilde dyr
- Gårdslagtninger
- Hjemmeslagtninger

Levende syn af disse dyr skal fra 1. januar foretages af en embedsdyrlæge ansat ved Fødevarestyrelsen.

Ved de to første typer slagtning (nødslagtning samt vilde dyr) vil det fortsat være din praktiserende Dyrlæger & Ko dyrlæge, som via en midlertidig ansæt-telse hos FVST, syner dyret og skriver attesten. Du vil dog fremover modtage en faktura fra Fødevarestyrelsen på arbejdet.

Ved gårdslagtninger skal det derimod være en embedsdyrlæge, som er ansat ved det slagteri, gårdslagtningen er tilknyttet, der skal udføre tilsynet med dyret inden slagtningen.

Det er endnu uklart, hvad prisen præcist vil blive for en nødslagtning. Der forventes dog en afklaring i nærmeste fremtid.