(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om optimal tidspunkt for afhorning af kalve og om det nye hold af dyrlæger, som har taget den 2-årige efteruddannelse i reproduktion hos kvæg. 

 

Undgå afhorning af helt små kalve 

I en større videnskabelig undersøgelse er det under-søgt om kalvenes opfattelse af smerte er forskellig afhængig af tidspunkt for afhorning. 

Konklusionen på studiet blev, at afhorning af helt un-ge kalve ikke kan anbefales. 

I studiet blev kalvene delt i 2 grupper. Den ene gruppe blev afhornet når de var 3 dage gamle, og den anden gruppe når de var 35 dage. Spædkalvene viste mar-kant højere smertefølsomhed end de kalve, som først blev afhornet ved 35 dage. Den højere smertefølsom-hed varer ved i flere uger efter afhorning. Dette til trods for, at de små kalve blev afhornet med mindre brændejern end de lidt ældre kalve. Alle kalve i studi-et fik både lokalbedøvelse og længerevarende smer-testillende behandling. 

 

Afhorning af kødkvæg

Indenfor de næste par måneder begynder mange at tage dyrene på stald. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre til, at de kalve der er over 1 måned gamle, som er født ude, og derfor ikke er afhornet endnu; bliver det snarest muligt. Der er ingen grund til at ven-te til næste forår. Desto hurtigere det gøres, desto mindre gene for dyr og mennesker, desto mindre risiko for blødning og infektion og til sidst er medicin-forbruget også mindre. 

PS: Det samme gælder i øvrigt også tyrekalve, der øn-skes studet. 

 

Dyrlæger afsluttet 2-årig efteruddannelse i repro-duktion ved kvæg 

Gennem de sidste 2 år har et hold kvægdyrlæger været i gang med et målrettet efteruddannelsesfor-løb indenfor kvægets reproduktion. 

Fra Dyrlæger & Ko er følgende dyrlæger uddannet:

- Anne Jusk Knudsen fra Vestjyske Dyrlæger
- Annie Wesselink fra Optivet
- Astrid T. Nørremark fra Ribeegnens Dyrlæger
- Karina Hertel fra Dyrlægegruppen Thy
- Kirsten S. Hansen fra Kvægdyrlægerne Midt
- Lau Ranch-Nielsen og Karina A. B. Vester fra    BoviCura (tidl. Dyrlægerne Himmerland Kvæg)
- Mads S. Poulsen fra Kvægdyrlægerne Djursland
- Ole M. Dittner fra Trehøje Dyrlæger
- Pia C. Dam fra Salling-Skive Landdyrlæger

Under uddannelsen har deltagerne blandt andet lært at analysere reproduktionsdata, at udarbejde hand-lingsorienterede løsninger på reproduktionsudfor-dringer, finde årsagssamhænge ifm. f.eks. aborter og meget mere. 

Igennem forløbet har deltagerne også fået øget deres kompetencer indenfor det tværfaglige samarbejde. Eksempelvis ift. samarbejde med inseminører og avlsrådgivere om at løse reproduktionsudfordringer på besætningsniveau. Flere af deltagerne er endvi-dere blevet erfarne brugere af scannere til reproduk-tionsarbejde.

Al denne nye viden og færdigheder vil vi gerne have ud og arbejde. SÅ, hvis du står med nogle udfordringer omkring reproduktionen i din besætning eller allerede har en fornuftig reproduktion, men ønsker at blive et nøk bedre, så kontakt din Dyrlæger & Ko besætningsdyrlæge og hør mere om muligheden for at få besøg af en af vore reproduktionsdyrlæger.  

 

Kursus-Nyt fra Salling-Skive Landdyrlæger

Godt spottet! Jeps, fuldstændig rigtigt set i nyhedsbrevet fra Dyrlæger&Ko; Pia var en af de flittige og videbegærlige dyrlæger, som netop har afsluttet den 2-årige videreuddannelse i reproduktion. Hun er nu helt opdateret på den nyeste viden om kvægets reproduktion. Hun er selvfølgelig også yderst ferm udi i de praktiske discipliner af reproduktion og er desuden særdeles habil på scanner. Vi gratulerer Pia med efteruddannelsen og glæder os til en lettere opgradering af alle vi andre på dette emne. 

Selvom Jens’ uddannelse er den mest opdaterede og tidssvarende i vores praksis – er han for længst i fuld sving med nye kursusaktiviteter. Han har allerede færdiggjort to kurser i Dyrlæger&Ko’s kursusrække for lysende talenter indenfor kvægdyrlæger.

Vibeke har deltaget i et længere kursusforløb for kvægdyrlæger. Dette er netop veloverstået og hun er dermed blevet kvægfagdyrlæge. Hun har deltaget i det første hold af kvægfagdyrlæger, som har gennemgået uddannelsen sammen med kvægbrugsrådgivere. De har arbejdet tværfagligt og helhedsorienteret i projektbesætninger sammen med konsulenter og banker. Hun er hver gang kommet hjem fra kursussamlinger med fornyet engagement og energi. Det har smittet lidt af på os andre og givet alle et lille fagligt løft. 

Vi er imponerede over arbejdsindsatsen og ønsker stort tillykke med fagdyrlæge-titlen.

Mange hilsner fra os alle i Salling-Skive Landdyrlæger