(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

30. april 2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan Dyrlæger & Ko kan analysere data fra rådgivningsbesøgene, til athjælpe dig, med at optimere din besætnings sundhed og produktion.

Kender du det optimale tidspunkt for opstart af inseminering?

Din dyrlæge fra Dyrlæger & Ko kan hjælpe dig med at komme med et kvalificeret svar på dette spørgsmål, fordi din besætningsdyrlæge har dyb indsigt i dine laktationskurver, besætningssundheden og andre faktorer, der er betydende for din besætnings reproduktion.

Den dybe indsigt fra de løbende registreringer, kombineret med den praktiske indsigt i netop din besætning, sikrer et kvalificeret bud på den ”lokale sandhed”. Når vi laver en analyse, er det en analyse for netop din besætning og ikke en standardanalyse, der passer på en gruppe af besætninger.

Med data fra vores rådgivningsbesøg samt Dyrlæger & Ko´s unikke besætningsrapport (udviklet i samarbejde med forskere fra AU Foulum) kan vi analysere din besætning.

Dermed kan vi bistå dig med optimering og strategiudvikling, på såvel den korte, som den lange bane.

I disse eksempler kan du se 2 analyser fra besætningsrapporten, som er særlig relevante i forhold til en analyse af din besætnings reproduktion.

Rapporten kan også bruges til at analysere bl.a. din besætnings produktion og sundhed, og anvise mulige veje til optimering.

Vi kan også koble en økonomisk vurdering på vores besætningsanalyser. Vi tilbyder nemlig økonomisk rådgivning gennem Simherd og Sundhedsøkonomisk analyse. Analyser du kan bruge til at vurdere effekten af dine planer på velfærd, produktion og økonomi.

Eksempelvis som vist her; tidspunkt for opstart af inseminering for dine 1. kalvs-køer. Erfaringen viser, at disse analyser giver et godt udgangspunkt for dialog med banker og andre, der eventuelt skal medvirke til finansiering.

Tal med din dyrlæge fra Dyrlæger & Ko om mulighederne ved det næste rådgivningsbesøg – vi står klar til at hjælpe.