(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Mælkeprøver

Ved udtagning af mælkeprøver til analyse for yverbetændelse, er det helt afgørende at prøven er udtaget korrekt og er steril. Der bør undgås at bakterier fra yveret og omgivelserne forurener prøven. Er prøven forurenet kan dette give en blandingsflora eller give et forkert resultat, derved kan det risikeres at koen behandles på baggrund af en forkert bakterie.

Det er derfor vigtigt at huske følgende ved udtagning af mælkeprøver:

 • Rene hænder eller handsker
 • Grundig aftørring af pattespidsen, gerne med en spritserviet
 • Udmalkning af 3-4 stråler
 • Patten må ikke ramme glasset eller låget
 • Opbevaring af mælkeprøver under 24 timer bør ske på køl, over 24 timer bør ske på frost

Vigtigt information ved indlevering af mælkeprøve:

Nedenstående information er vigtig for at der ikke sker fejl ved behandling af mælkeprøverne

 • Navn/CHR
 • Ko nummer, har koen fremmed fornummer skal det noteres!
 • Udtagelses dato

Andet information som kirtel eller behandling er mindre vigtigt.

Hvis det ønskes at få en label til at sætte på mælkeprøveglassene, kan man kontakte sin dyrlæge eller kontoret på 8661 0721, så bliver de sendt med dyrlægerne ud til jer.

Smitter fra ko til ko

Miljøbetingede Uden for kategori

Staphylococcus aureus

 • Smitter ved malkning
 • Kan både være penicillin følsom og resistent
 • Må goldbehandles

Streptococcus uberis

 • Smitter via strøelse i sengebåse og dybstrøelse
 • Er penicillin følsom
 • Må goldbehandles

Arcanobacterium, trueperella pyogenes

 • Fluestik
 • Kan behandles, men kirtlen er ofte ikke til at rede
 • Ses ofte hos kvier før kælvning

CNS

 • Smitter fra ko til ko ved malkning
 • CNS dækker over en større gruppe af bakterier Str. Dysgalactiae
 • Kan både være resistent og følsom overfor penicillin

Enterokokker

 • Er som regel en forurening af mælkeprøven
 • Er penicillin resistent
 • Renlighed er vigtig omkring udtagning af prøve da enterokokker oftest ikke er årsag til yverbetændelsen

Gær

 • Er penicillin resistent
 • Er koen meget syg kan den evt. smertebehandles
 • Ved gærceller stoppes behandling med penicillin

Str. Dysgalactiae

 • Miljø + ko til ko, kommer ofte hvis der er skader på patten, om pattetråd eller beskadiget pattespids
 • Er penicillin følsom
 • Må goldbehandles

E. coli

 • Er miljøbetinget, smitte kan dog ske ved malkning
 • Der gives ofte smertebehandling. Ved e. coli bør det overvejes om evt. påbegyndt behandling med penicillin skal ophøre, snak med din dyrlæge
 
 

Klebsiella

 • Smitter gennem miljøet, via strøelse i sengebåse eller dybstrøelse
 • Er penicillin resistent
 • Minder om en E. coli. Koen bliver ofte gold på én eller flere kirtler