(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nummer kan du læse om gratis abortundersøgelser, overblik over køer som kan goldbehandles, Dyrlæger & Ko støtter igen op om Kvægkongressen og deltager som noget nyt på NutriFair.

 

GRATIS ABORTUNDERSØGELSER

I 2022 har myndighederne igen valgt at understøtte undersøgelser for abort hos kvæg, får og geder. Baggrunden for dette er, at vi i Danmark ønsker at bevare vores status som fri for en række smitsomme sygdomme, blandt andet Brucellose – også kendt som smitsom kalvekastning.

 

Hvad kan du få undersøgt for?

Inkluderet i de gratis abortundersøgelser er obduktion af foster, undersøgelse for diverse bakterie- og svampeinfektioner samt neospora og BVD. Omkostninger til udtagning og indsendelse er for ejers regning.

 

Yderligere undersøgelser for egen-betaling

Hvis det ønskes, kan der også undersøges for Schmallenberg virus, Q-feber og Leptospirose.

 

Sådan gør du

Hvis du har en kvie eller ko, som aborterer (mellem dag 43 og 260 i drægtigheden), skal du ringe til din dyrlæge.

Dyrlægen vil indsamle følgende materiale:

- Blodprøve af moderdyret
- Hele eller dele af efterbyrden
- Fosteret

Det er derfor vigtigt, at efterbyrd og foster ikke destrueres eller går tabt i gyllekanal.

 

Abortårsager fundet i 2021

I 2021 blev der desværre kun indsendt 35 aborter. I langt størstedelen af disse blev der fundet infektiøse årsager til abort. Der blev primært fundet Neospora, Listeria, Salmonella Dublin og Staphylokokkus aureus.

 

Hvorfor overhovedet få aborter undersøgt?

Udover at bidrage til den nationale overvågning for smitsomme sygdomme, kan du som besætningsejer få vigtig viden om årsagen til aborter på din bedrift. Når du kender årsagen, har du mulighed for at forebygge fremtidige aborter. Særlig relevant er det, hvis du oplever en usædvanlig høj forekomst af aborter.

 

HVILKE KØER KAN GOLDBEHANDLES?

Vi oplever fortsat udfordringer med at finde rundt i de nye regler for brug af goldpenicillin i konventionelle bedrifter.

 

DMS giver svaret

DMS har en udskrift, som giver et godt overblik. Den kan tilgås på Daglig styring – Daglig overblik – Arbejdslister – Goldning. Herunder er der to faner, en fane hvor ”kriterier” vælges. F.eks. alle køer med under 49 dage til kælvning. Husk at vælge kriterier for både 1. kalvs og øvrige køer. Længere nede på siden kan det vælges, hvilke informationer, der skal medtages om den enkelte ko.

I fanen goldning ses en oversigt over de køer, som har under f.eks. 49 dage til kælvning og med info om hvorvidt køerne kan goldbehandles.

 

Tilpas listen til præcis dine behov

Stort set alt på listen kan tilpasses, det gælder både hvor mange dage før kælvning de skal optræde på listen, skal der være forskel på enkelt- og tvillingedrægtigheder, hvilke informationer, der skal medtages osv.

 

Kvægkongres og NutriFair

Som tidligere år er Dyrlæger & Ko aktive på Kvægkongressen med stand og flere af vore dyrlæger har en aktiv rolle i forhold til det faglige program. Kvægkongressen afholdes i Herning den 2. – 3. maj 2022.

For første gang deltager vi i år på NutriFair. Vi skulle egentlig have været med i 2021, men dette blev, som I ved, aflyst grundet Corona-epidemien. Vi glæder os derfor ekstra meget til at kunne deltage i år. NutriFair afholdes den 17. – 18. maj 2022 i Fredericia i Messe C.