Nyt fra Dyrlæger & Ko

Varme og varmestress

Stort set hvert år oplever vi problemer med varmestress i rigtig mange stalde. Desværre er varmestress ikke kun et problem i den periode, det er varmt, men følgevirkningerne af en periode med varmestress kan også koste dyrt. I de meget varme perioder er de mest almindelig tegn på varmestress nedsat ydelse, forhøjet celletal, nedsat foderoptag og flere sygdomme; særligt alvorlige yverbetændelser og stofskiftelidelser, som for eksempel ketose og venstresidig løbedrejning.

Heldigvis er der rigtig mange muligheder for at nedbringe de negative konsekvenser af varme perioder:

- Sørg for effektiv ventilation, f.eks. ved brug af ventilatorer
- Åbn siderne på stalden (rul gardiner ned, tag vinduer ud osv.)
- Fjern beplantning omkring staldbygningen, som hindrer effektiv ventilation
- Daglig rengøring af drikkekar, da det kan øge drikkelysten
- Rigeligt med drikkekar, så der aldrig er kø ved vandkarret
- Undgå varmedannelse i foder, så dyrenes ædelyst bevares i top

 

Varme og varme i foderet

Det er en udfordring at holde foderet fri for varmedannelse i sommerhalvåret. Når temperaturerne i omgivelserne stiger, øges de mikrobielle aktiviteter i foderet (foderet tager varme).

Det kan reduceres/styres på følgende måder:

- Hold ensilagestakkene tip – top i orden. Skarp snitflade, god udtagningsteknik og intet løst foder nede foran stakken.
- Ryd foderbordet ordentlig før frisk foder køres ind. Læg evt. epoxy, det gør det lettere at fjerne gamle foderrester.
- Bland foder dagligt.
- Tilsæt evt. syre for at nedsætte den mikrobielle aktivitet.

 

Har du dyr på græs?

Parasitter

Det kan allerede nu være en god ide at lægge en strategi for, hvordan du vil undgå problemer med parasitter som for eksempel løbetarmorm, lungeorm, græsmarkscoccidiose og leverikter. Løbetarmorm og græsmarkscoccidiose er ofte kun et problem hos førstegangs græssende dyr, mens lungeorm og leverikter kan være et problem hos alle aldersgrupper. 

Muligheder for at undgå eller som minimum reducere risikoen for problemer kan være:

- Undgå problematiske arealer
- Foldskifte
- Holddrift
- Forebyggende behandling med bolus

 

Fluer 

Fluer er både et problem i stalden og på græs. Det kan være noget sværere at forebygge flueproblemer på græs end på stald. Som dyrlæger ser vi hvert eneste år rigtig mange kvier og goldkøer, som bliver fluestukket og efterfølgende 3-pattet eller det, der er værre. En mulighed for at forebygge flueplage hos dyr på græs er blandt andet at behandle med et pour-on middel. Der findes i hovedtræk to typer; et der holder i 4-6 uger og et der holder i 8-10 uger. 

Vil du vide mere om forebyggelse og behandling af parasitter samt hvordan du kan undgå flueplage, så kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge.