(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

FVST’s KONTROLKAMPAGNER 2024

Dyre Baserede Velfærds Indikatorer (DBVI), feb. - Maj
DBVI for kvæg omfatter huld, halthed, renhed, hudskader og trykninger. Disse indikatorer bruges som et billede på dyrenes velfærd, og de vil enkeltvis blive vurderet i en ”trafiklys-model”.
Kontrol af håndtering af syge og tilskadekomne dyr i kvægbesætninger, sep. – nov.
Køerne skal, ligesom alle andre dyr, i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe.
Denne kampagne skal bl.a. skærpe fokus på vigtigheden af ejer og dyrlæges samarbejde om at løse problemerne hos disse dyr, samt korrekt brug af sygebokse.
Kontrol af malkekøernes nærmiljø, okt. – dec.
De indretningsmæssige forhold i stalde til malkekvæg skal opfylde de gældende lovkrav. Kontrollen vil bl.a. fokusere på muligheden for at udføre hudpleje, antal køer pr. drikke- og ædeplads og om der er overbelægning.
 

MÅNEDENS STALDTIP

Sikke noget lort…..
Gamle vogne kan have revner og sprækker.
Men nye vogne kan bestemt også være ”utætte”! Om det er manglende eftertænksomhed hos producenter, landmænd der bruger dem til andre formål end de er tiltænkt eller noget helt tredje, vides ikke.
Men vær opmærksom på, om du spreder din gylle andre steder end tiltænkt.
 

NYE NØDSLAGTEPRISER

Taksterne vedr. nødslagtninger og slagtninger af ”vilde dyr/skudt på mark” vil pr. 1. februar 2024 stige, varsler Fødevarestyrelsen. Vi kender endnu ikke de eksakte takster, men man forventer:

  • Nødslagtninger (akutte tilskadekomster) vil stige til ca. det dobbelte, altså 1.116 mod de før 607 kr.
  • Skudt på mark (uhåndterbare dyr) vil stige til ca. det tredobbelte, altså 1.131 kr. mod de før 469 kr.

Vær desuden også opmærksom på, at et ”vildt dyr” KUN må transporteres i slagteriets trailer.
Dette er IKKE med den brede kvægdyrlægestands gode vilje! Derfor er der tæt dialog med Fødevarestyrelsen omkring problemet og ”selve konceptet”.
Vi håber at der sker ændringer på området, for sådan som det fungerer pt. er uacceptabelt!
 

Dyrlæger & Ko er igen i år Guldsponsor på Kvægkongressen

- kvægbranchens største faglige begivenhed. Kongressen afholdes d. 26. og 27. februar 2024 i Herning Kongrescenter.
Her er vi at finde på STAND 2, og vores dyrlæger står klar til en snak om fremtidens kvægbrug.

Vores dyrlæger er også på programmet med flere indlæg:

  • Oplæg: ”Bedre opstart efter tvillingefødsel”
    Tobias Volhøj, Kvægfagdyrlæge, Vendsyssel Landdyrlæger
  • Workshop: ”Er proptrækkerklove en tikkende bombe?”
    Christina Christensen, Kvægdyrlægerne ApS og Amalie Meinert Rinken, Kvægdyrlægerne Salling-Fjends

Vi glæder os til at se jer til et par gode dage i Herning med faglige oplæg, debat og netværk!
 

DYRLÆGERNE HÆVER STEMMEN

Når vi igangsætter nye politiske initiativer, er det vigtigt, at de relevante fagligheder er repræsenteret i arbejdsgrupperne, der kan forudse konsekvenser, for at sikre at beslutningerne bliver taget på et oplyst grundlag. Vi kan alle stemme for god dyrevelfærd og mere biodiversitet, men hvis ikke det er på dyrenes præmisser, er det misforstået.

Med Fødevareministeriets 23 nye tiltag, der svinger meget i kvalitet og ambitionsniveau, kan man godt sætte spørgsmålstegn ved, hvordan man er kommet frem til tiltagene og hvordan man forestiller sig, at de skal gennemføres.
God dyrevelfærd er noget, der kommer i hverdagen. Nogle præmisser i produktionsbesætninger er bygget ind i selve fundamentet, hvor andre handler om det daglige arbejde med dyrene. Derfor er det vigtigt at kigge på, hvordan vi kan komme problemer i forkøbet gennem samarbejde de forskellige instanser imellem, så dyrevelfærd ikke bliver et spørgsmål ommængden af beton og kvadratmeterne.
Det politiske stykke arbejde, der nu skal ske, skal være grundigt. Vi håber, det kan være en ny start, så vi får en tradition for at have dyrlægernemed ved bordet, når ny lovgivning om dyrevelfærd skal udformes. Det er svært at få ændret i lovgivningen, når først den er formuleret. Derfor er det vigtigt, at vi gør os umage og inviterer de relevante fagligheder til bordet, når vi formulerer ny lovgivning.