(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nummer kan du læse om FVSTs kontrolkampagne med fokus på halte køer og klovsundhed samt om det nye Salmonella-værktøj i DMS.

KLAR TIL ENDNU EN KONTROLKAMPAGNE?

TEMA: HALTHED OG KLOVSUNDHED

I løbet af 2022 vil Fødevarestyrelsen gennemføre en kontrolkampagne i malkekvægsbesætninger med fokus på halte køer og klovsundhed.

 

Formål med kampagnen

- At forbedre malkekøers sundhed og dyrevelfærd ved at sætte fokus på forebyggelse og behandling af klov- og lemmelidelser.
- At skærpe fokus på vigtigheden af at besætnings-ejer og besætningsdyrlæge arbejder målrettet sammen om at løse problemerne, når der er problemer med klov- og lemmelidelser.

 

Hvad kontrolleres ved besøget?

- Undersøge omfang af klov- og lemmelidelser i den enkelte besætning.
- Kontrollere håndtering, behandling og medicinregistrering af et udvalg af de senest behandlede køer, som den besætningsansvarlige har udpeget til at have behandlingskrævende klov- eller lem-melidelser.
- Kontrollere om der er behandlingsfaciliteter, som gør det muligt at løfte bagben på malkekøer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler.
- Kontrollere at der foretages mindst to årlige kloveftersyn, samt at mindst ét af de to årlige kloveftersyn foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.

Er du i tvivl, om hvorvidt din besætning lever op til loven, når det kommer til ovenstående, så tag fat i din Dyrlæger & Ko dyrlæge og få tingene gået igennem. Det er vores erfaring, at særligt kravet om klovboks eller lignende facilitet samt krav om to årlige kloveftersyn kan give problemer i nogle besætninger.

 

NYT VÆRKTØJ I DMS: SALMONELLA-RISIKOSCORE

Det nye værktøj kan bruges af dig, som har en besætning i status 1. Det vil sige en besætning, som her og nu officielt er fri for Salmonella Dublin.

 

Hvor kan jeg finde min risikoscore?

Værktøjet findes under Bedriftsoverblik, vælg fanen Bedrift og hold musen henover det store + (plus).

 

Sådan beregnes risikoscoren

Gennem tiden har man undersøgt hvilke faktorer, der er særligt afgørende for, om en besætning er i risiko for at blive smittet med Salmonella Dublin. I det nye værktøj i DMS er fire af disse faktorer medtaget i beregningen.

Det drejer sig om følgende:

- Besætningsstørrelse (stigende besætningsstørrelse = stigende risiko)
- Nabosmitte (jo flere naboer med Salmonella smittede dyr desto større risiko)
- Handel med dyr (jo mere handel desto større risiko)
- Historik (hvis besætningen for nylig har været smittet er der større risiko for gen-smitte)

 

Smittebeskyttelse – mere aktuel end nogensinde før!

Det går den forkerte vej med at gøre Danmark fri for Salmonella Dublin.

Fra Dyrlæger & Ko vil vi meget gerne understøtte strategien om dels at sanere allerede smittede besætninger, men i lige så høj grad væremed til at undgå at nye besætninger smittes. Din dyrlæge kan være behjælpelig med at sikre høj smittebeskyttelse i netop din besætning – så du undgår at få smitte ind.