(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

Maj 2020

I dette nyhedsbrev kan du læse om hvordan vi i fællesskab kan knække kurven for ko-dødelighed

Sammen knækker vi kurven for ko-dødelighed

Landbrug & Fødevarer Kvæg har en målsætning om, at ko-dødeligheden skal sænkes til 3,5 procent inden udgangen af 2020.

Derfor skal der sættes fokus på køernes dødelighed, idet den gennemsnitlige ko-dødelighed ligger på 5,4 procent for de seneste 12 måneder, og udviklingen i ko-dødelighed på landsplan er over de seneste 3 år gået den forkerte vej.

Det er vi, både dyrlæger og landmænd, langt fra stolte af, men selvfølgelig kan vi knække kurven sammen. Det kræver, at vi sætter fokus herpå og får analyseret årsagen/årsagerne hertil grundigt.

Registrer dødsårsagen i DMS

I DMS kan man registrere afgangsårsagen. Det er vigtigt at gøre dette hele tiden og være så specifik som muligt omkring dødsårsagen. En død ko er én for meget. Ved du ikke, hvorfor koen er død, så få den obduceret. Det kan ofte være nøglen til at undgå fremtidige dødsfald og vejen frem for at få lagt den rigtige handlingsplan.

Hvorfor døde koen?

Obduktion af døde køer kræver en stor indsats af både dyrlæge og landmand, men det er tiden og pengene værd.

Du kan optimere og lette arbejdet for dyrlægen og fådet største udbytte ved obduktionen ved at

1. Der er reb og maskinel til rådighed, således at koen kan løftes op.
2. Dyrlægen har adgang til rigeligt vand.
3. Bigballe-garn el. lign. til sammensyning af ko.

Husk, at koen skal syes sammen inden den kan afhentes af DAKA.

Lær dine medarbejdere at spotte den syge ko:

1. Hvis en ko bliver liggende, når andre køer rejser sig.
2. Hvis koen er uren i næseborene.
3. Hvis koen skærer tænder
4. Hvis den står eller går med krum ryg
5. Hvis den ikke er udfyldt i vommen (kik lige bag ved ribbenene på venstre side af koen
6. Hvis den pludselig ikke giver mælk.
7. Hvis temperaturen afviger fra koens normaltemperatur mellem 38 og 38.8

En ko med en eller flere af ovennævnte tegn bør straks lukkes i sygeboks. I sygeboksen skal der tages stilling til det videre forløb med koen. Skal hun behandles med medicin, skal hun tilses af dyrlægen, skal hun blot aflastes i blød boks eller skal hun i klovboksen?

Hav en klar aftale med dine medarbejdere om, hvem der tager beslutning om det videre forløb med koen.Desto hurtigere reaktion, desto større er chancen for helbredelse.

Vil du arbejde mere med at uddanne dine medarbejdere i at spotte den syge ko, kan du finde inspiration i en aktuel artikel fra Dyrlæger & Ko - ”Lær dine ansatte atspotte tidlige sygdomstegn” - bragt i Kvæg maj 2020.

Artiklen er på Facebook facebook.com/dyrlaegerogko og på vores hjemmeside www.dyrlaegerogko.dk

Sygeboksen er den syge koes bedste ven!

Her er der plads og forhold som gør, at den har de bedste chancer for at komme sig – og du har de bedste vilkår for løbende at observere den syge ko. Er der den mindste tvivl om korrekt behandling, så kontakt din Dyrlæger & Ko dyrlæge.

Hvad koster en død ko?

En løsning på et kodødelighedsproblem giver et stort afkast både her og nu, men især på langt sigt. Simherd er et glimrende værktøj til at illustrere, hvor mange penge der ligger i at få løst et evt. dødelighedsproblem. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan hjælpe dig med at beregne dette for din besætning på baggrund af den handlingsplan, som I har lavet sammen.