Dyrlæge Salling-Skive

Rådgivning og behandling af kvæg, får og geder

Kvægdyrlægerne Salling-Fjends er din lokale dyrlæge. 
Med speciale i drøvtyggere, rådgiver og behandler vi i besætninger med malkekvæg, kødkvæg, får og geder.

Som medlemmer af Dyrlæger & Ko, har vi fokus på kvalitetet, videreuddannelse og høj faglighed.