(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nummer kan du læse om de nye Salmonella Dublin regler og om hvordan Dyrlæger & Kos dyrlæger dygtiggør sig indenfor diagnostik af mælkeprøver. 

NYE REGLER FOR SALMONELLA DUBLIN PR. 1. JULI

Som de fleste nok har bemærket, er det tiden for nye regler og love. I juni var det omkring yverbetændelsesbehandling, brug af goldpenicillin og sundhedsrådgivningsaftaler. Denne gang er det omkring Salmonella Dublin. Det bliver sværere at skifte status fra 2 til 1, der bliver flere gebyrbelagte offentlige kon-troller, øget krav til diagnostik samt øgede krav til handlingsplaner. 

 

Sværere at skifte status fra 2 til 1

Fremover vil det kræve at både blodprøver fra kalve og opdræt samt tankmælksprøverne er i orden – før der kan ske et skifte fra 2 til 1. Ligesom kravene skærpes. 

 

Gebyrbelagt kontrol i status 2 

Besætninger under offentlig tilsyn vil få gebyrbelagt kontrol hver 6. måned. Der vil blive sanktioneret, hvis love og regler er overtrådt. Ligeledes vil der være fokus på handlingsplan og effekt heraf. 

 

Øget krav til diagnostik i status 2 besætninger

Kvartalsprøver af kalve ændres fra 8 kalve til 8 – 25 kalve afhængig af besætningsstørrelse. Ved kvierne skal der tages prøver 2 gange årligt og antallet af-hænger af besætningsstørrelsen. 

 

Større fokus på handlingsplaner

Disse vil fremover blive kontrolleret mere grundigt. Derudover skal handlingsplanerne revideres min. hver 6. måned. Den nye lovgivning beskriver præcist hvilke forhold, der skal indkluderes i handlingsplanen. 

 

Konsekvens af glemte prøver på kvieejendomme

Som noget nyt skifter en besætning automatisk status fra 1 til 2, såfremt de lovpligtige blodprøver af kvierne ikke udtages. 

 

Hvordan kan Dyrlæger & Ko hjælpe?

Ønsker du et ændret fokus eller blot nye øjne på dit saneringsprogram, så har vi, indenfor Dyrlæger & Ko en række dyrlæger, som er godkendt hertil af FVST. 

 

Spørg din egen Dyrlæger & Ko dyrlæge om en henvisning til en af disse dyrlæger med særlige kompetencer og erfaring indenfor effektiv sanering. 

 

KVALITET I MASTITIS DIAGNOSTIK

En gang årligt deltager alle Dyrlæger & Ko praksis i en test. Det er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som forestår denne. Det foregår ved at alle vores medlemspraksis får tilsendt en lang række bakterier, som efterfølgende skal analyseres og bestemmes ude i de enkelte praksis. Prøverne er ikke nemme og der er mange faldgruber. Men selvom det tager tid og er besværligt, så ser vi det som et afgørende tiltag for at sikre, at vi leverer diagnostik af høj kvalitet. 

Det har altid været vigtigt at stille den korrekte diagnostik, men i lyset af de seneste ændringer omkring krav om mælkeprøve fra alle køer, som behandles for yverbetændelse, er det blevet endnu mere relevant at få et korrekt overblik over hvilke bakterier, der gi-ver nyinfektioner. Denne viden kan efterfølgende bruges aktivt i arbejdet med at have en god yversundhed. 

 

VI SAVNER JER

Ligesom mange af Jer, så er vi i Dyrlæger & Ko ærgelige over ikke at kunne komme til sommerens dyrskuer. Selvom disse er aflyst i år, vil vi dog være at finde til efterårets arrangementer. Det gælder blandt andet til Jersey årsmødet i Himmerland og Holstein årsmødet i Østjylland. I starten af 2022 er vi også klar til både Kvægkongressen, Landsskuet i Herning og NutriFair. 

 

GOD SOMMER

Med ønsket om en fantastisk sommer, med godt vejr til græs- og majsmarkerne og dyrene på græs, samt os alle sammen i det danske sommerland.