(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Kvægdyrlægerne Salling-Fjends

VIGTIG INFORMATION OM NY LOVGIVNING

Fødevarestyrelsen har nye regler på vej i forbindelse med behandling af yverbetændelse og ved goldbehandling af køer.

Formålet er bl.a. at undgå behandlinger, hvor antibiotika ikke har en effekt.

Samtidigt sammenlægges de to systemer Vetreg og Vetstat, hvilket kan medføre ændringer i rådgivningsaftaler samt påvirke medicinregistrering i DMS.

Nedenfor har vi anført, hvad ændringer kommer til at betyde for dig som landmand.

Reglerne træder allerede i kraft d. 1.juni 2021! 

Mvh. Kvægdyrlægerne Salling-Fjends

 

Medicinregnskab i DMS

Dit medicinregnskab i DMS skal være ajourført d. 30.maj 2021!

Herefter er det IKKE muligt at rette i medicinregnskabet. 

Igangsættes en behandling inden d. 31.maj 2021 skal du vælge ”Automatisk medicinregistrering”.

 

Behandling af Yverbetændelser

Undersøgelser har vist at en yverbetændelse ofte kan helbredes af koens eget immunforsvar samt støttebehandling med smertestillende (NSAID). Det anbefales derfor at en behandling for yverbetændelse opstartes med smertestillende, indtil der foreligger et dyrkningsresultat. 

I forbindelse med en behandling med antibiotika SKAL der altid udtages en mælkeprøve. Behandling med bredspektret antibiotika må kun opstartes af dyrlæge, og der er krav om en resistensundersøgelse.

 

Indlevering af mælkeprøver

Prøver indleveres på Ulvevej 24B, 7800 Skive kl. 7-11.30 eller efter forudgående aftale (ring 86610721).

Afhentning af prøver kan bestilles på hverdage kl. 7-8. Afhentning faktureres med 140 kr.

Alle prøver skal være påklistret label og udfyldt med oplysninger.

Hvis indlevering ikke sker samme dag, skal prøven nedfryses og indleveres efter max 7 dage.

 

Goldbehandling med antibiotika

Uden mælkeprøve

Det er ikke længere et krav at udtage mælkeprøve i forbindelse med goldbehandling hvis

- Der foreligger to ydelseskontroller med et celletal over 200.000 indenfor de seneste fire måneder (med mindst tre ugers interval)

 

Med mælkeprøve

Hvis celletallet er under 200.000 eller der ikke er udtaget to prøver indenfor fire måneder, skal der udtages mælkeprøve. Prøven skal undersøges ved PCR eller ved dyrkning

- PCR ved Eurofins. Prøven skal være positiv for en yverbakterie

- Dyrkning i dyrlægens laboratorium. Prøven må ikke være dyrkningsnegativ eller forurenet

 

For besætninger med Modul 2 rådgivningsaftale

Brug af besætningsdiagnosen Yverbetændelse med...

Smalspektret antibiotika 

(Penovet/Mamyzin/Penethaone/Carepen)

Inden du igangsætter behandling SKAL der udtages en mælkeprøve! 

Mælkeprøven undersøges ved PCR eller ved dyrkning og skal være afleveret på laboratorie senest 7 dage efter udtagning. Mælkeprøven opbevares på frost, hvis den ikke indleveres samme dag.

 

Bredspektret antibiotika 

(Albiotic/Aquacycline/Borgal/Curamox Engemycin/ Norodine /Rilexine/Vetrimoxin)

Efter 1.juni 2021 ændres krav til besætningsdiagnose med bredspektret antibiotika. 

I praksis betyder dette at besætningsdiagnoser med bredspektret antibiotika slettes pr. 1.juni 2021!

 

Smertestillende (Loxicom/Metacam/Dinalgen) 

Diagnosen Yverbetændelse smertestillende anbefales indtil et mælkeprøvesvar foreligger. 

Der er ikke krav om mælkeprøve ved brug af diagnosen.