Nyt fra Salling-Skive Landdyrlæger

Godt nytår 2020!

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske vores kunder et rigtig godt nytår. Mange tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi glæder os meget til at fortsætte dette samarbejde og til sammen at tage fat på de udfordringer, året bringer.

Årsskiftet byder på flere ændringer i Salling-Skive Landdyrlæger. Elisabeth, der har været ansat som barselsvikar for Pia, har opsagt sin stilling pr. 1. februar. Hun har ferie og afspadsering til gode og har derfor allerede haft sin sidste arbejdsdag hos os. Vi vil gerne takke hende for sin ihærdige indstilling til arbejdet, sit smittende gå-på-mod samt sin dedikerede indsats for sine patienter. Vi ønsker Elisabeth god vind og alt det bedste fremover og i sin fremtidige karriere. 

Vi har ansat Jens Pauls som assistent. Flere af jer kender allerede Jens. Han har haft sin opvækst i Nautrup i Nordsalling, hvor hans familie fortsat bor. Han sidder netop nu og slider med sit speciale og færdiggør dermed sit dyrlægestudium. Jens er forinden uddannet faglært landmand og har haft praktikophold i kvægbrug på egnen. Vi har også i flere omgange haft ham med i praktik under hans studietid, så også herfra vil flere af jer kunne genkende ham. Vi glæder os til at byde Jens velkommen i Salling-Skive Landdyrlæger, hvor han begynder i starten af februar.

Pia begynder så småt at savne køerne og arbejdet med jer. Det går yderst planmæssigt med det yngste skud på stammen, og det kræver større og større indsats at holde styr på ham. Pia forventer snart lidt hjælp fra dagplejemor, og hun glæder sig til at hoppe i gummistøvler og dyrlægekittel i starten af april. 

Vibeke er i fuld gang med sin fagdyrlæge-uddannelse. Det har været et meget lærerigt forløb med mange interessante betragtninger på sundhed, økonomi og ikke mindst tværfaglige vinkler på malkekvægsproduktion, som hun har forsøgt at delagtiggøre os lidt i. Hun afslutter forløbet med eksamen midt i januar. 

 

Sidst men ikke mindst: Vi glæder os rigtig meget til at se jer til vores:

Kundemøde

Tirsdag d. 18. februar 2020 Kl. 19.00


I Nr. Søby forsamlingshus

Meget mere senere, men ryd allerede nu kalenderen og reserver datoen. Vel mødt - Vi ses!

Mange nytårshilsner fra os alle i Salling-Skive Landdyrlæger