(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Salling-Skive Landdyrlæger

Mange tak for sidst!

Rigtig mange tak for det imponerende flotte fremmøde til vores kundemøde.

Mange havde afsluttet aftenmalkningen i god tid til at nå et stykke smørrebrød inden 

Line Fruergaard-Roed holdt et spændende oplæg: ”Sådan får du succes med reproduktion”. Vi håber I kan bruge hendes input.

Vi skulle hilse vores veloplagte gæster mange gange fra vores værter i Nr. Søby Forsamlingshus – der meldes om ny lokal rekord i lagkage-spisning. 

Tusind tak for Jeres fremmøde og opbakning. Vi finder et nyt interessant emne og glæder os allerede til at invitere og se Jer igen.

 

Medicinhåndteringskursus

Fødevarestyrelsen varsler kontrolbesøg i malkekvægsbesætninger med fokus på medicinanvendelse. Har du medarbejdere, som håndterer medicin, skal de have bestået kursus i medicinhåndtering eller kunne dokumentere tilstrækkelig relevant erfaring. Kurset afholdes på en enkelt dag og foregår i vores lokaler på Ulvevej.

 

Kurser i Mælkefeber/efterbyrd

Vi planlægger snarest at afholde et nyt kursus i behandling af mælkefeber og efterbyrd. 

Er du eller dine medarbejdere interesseret i at deltage i et af disse kurser? Vi laver en lille undersøgelse af, hvor mange der er interesserede, så sig det til en af dyrlægerne eller ring til Hanne eller Mette på kontoret.  

Mange hilsner fra os alle i Salling-Skive Landdyrlæger

 

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om gratis abortundersøgelser i 2020, forstærket indsats i kampen mod Salmonella dublin samt om Dyrlæger & Kos samarbejde med Simherd A/S


Gratis abortundersøgelser i 2020

Ordningen omkring gratis abortundersøgelser fortsætter i 2020. Det betyder i praksis, at Fødevarestyrelsen betaler udgifterne til obduktion af abortfostre. Udover obduktion undersøges forstrene for diverse bakterier, virus og svampe. Blandt andet undersøges for sygdommene bruccellose, BVD og neosporose. Der er dog også abortfremkaldende sygdomme, som der ikke undersøges for. Det gælder blandt andet Q-feber, Schmallenberg og Leptospira.

Der kan indsendes abortmateriale 5 gange i 2020 fra det samme chr. nr. Det vil sige, at der er gode muligheder for at få lavet retvisende diagnostik i tilfælde af en problematik omkring aborter.

Ved indsendelse er det afgørende, at det korrekte materiale indsendes, det vil sige:

✓ Hele fostre

✓ Ustabiliseret blodprøve fra moderdyret

✓ Helst hele efterbyrden, men stykker af efterbyrden

kan også bruges

Har du aborter i din besætning, og er du interesseret i at høre mere om denne mulighed, så kontakt din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge for nærmere information.

 

SEGES forstærker indsatsen mod Salmonella dublin

Dyrlæger & Ko hilser initiativet velkommen

Knap 10 % af de mælkeleverende besætninger i Danmark er lige nu i status 2 eller 3. Det går således den forkerte vej i forhold til målet om at gøre Danmark salmonellafrit.

Seges har valgt at sætte ikke mindre end 5 dyrlæger på opgaven med intensiverede rådgivningsforløb omkring salmonellasanering. Afgørende for projektets succes er dog, at der er et tæt samarbejde med den enkelte mælkeproducent og dennes sædvanlige dyrlæge.

I Dyrlæger & Ko hilser vi initiativet velkommen, og håber at vi sammen kan løfte opgaven med at gøre Danmark fri for Salmonella dublin.

 

Kvægkongres i Herning vel overstået

Dyrlæger & Ko takker for 2 gode dage. Ligesom tidligere år, var Dyrlæger & Ko guldsponsor på Kvægkongressen i Herning. Udover sponsorat var vi til stede med en stand.

Tak til de mange besøgende som kiggede forbi til en snak om køer og andet godt. Og tak til deltagerne i vores konkurrence, vi udtrak hver dag den heldige vinder af 1 time med en ven/veninde til ”Spis hvad du kan i en pølsevogn”

Det er som altid inspirende at møde folk fra nær og fjern og ikke mindst alle typer af faggrupper fra landbruget.

 

Samarbejdet mellem Dyrlæger & Ko og Simherd fortsætter i 2020

Vi har igen i år valgt at indgå i et tæt samarbejde med Simherd A/S. Det betyder, at alle Dyrlæger & Ko praksis har adgang til alle typer af Simherd analyser.

Samtidig har vi valgt at fortsætte samarbejdsaftalen om løbende at efteruddanne vore egne Simherd eksperter indenfor Dyrlæger & Ko.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få udarbejdet en eller flere Simherd analyser, så kontakt din lokale Dyrlæger & Ko dyrlæge.

 

Vi har fået ny hjemmeside

www.dyrlaegerogko.dk kan du se vores flotte nye hjemmeside. Her er der info om de enkelte dyrlægepraksis og en række andet fagligt materiale.