(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko november 2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om ny branchekode for behandling i økologiske besætninger, kvalitetssikring af mælkeprøvediagnostik og budget 2020.

Ny branchekode for behandling i økologiske besætninger pr. 1. januar 2020

Fremadrettet skal der indberettes såvel sygdom som forbrug af medicin til kvægdatabasen i økologiske besætninger. Derudover gælder følgende:

Dyrlægen må udelukkende anvende simple penicilliner til behandling af infektioner. 

Hvis der anvendes andet end simple penicilliner, så skal den veterinærfaglige begrundelse fremgå af logbogen. Dette gælder uanset om det er yverbetændelse eller andre infektioner. 

Ved behandling af yverbetændelse anbefales det endvidere, at der bruges smertestillende medicin. 

Goldbehandling er tilladt såfremt mælkeprøven viser B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis eller Strep. Dysgalactia.

 

Kvalitetssikring af mælkeprøvediagnostik

Vidste du at alle Dyrlæger & Ko praksis, der dyrker mælkeprøver, deltager i den årlige kvalitetstest i diagnostik af mælkeprøver?

Det fungerer på den måde, at alle tilmeldte dyrlægepraksis får tilsendt en række bakterier i forskellige mælkeprøveglas. Glassene er blot identificeret med et nummer, og praksis skal så finde ud af hvilke bakterier, der er i de forskellige prøver og sende deres svar tilbage til Center for diagnostik hos Danmarks Tekniske Universitet. 

Alle bakterier i ringtesten er fra danske køer, og testen afspejler derfor en relevant række af bakterier, som danske kvægdyrlæger og laboranter i kvægpraksis forventes at kunne diagnosticere.

I Danmark er det frivilligt, om dyrlæger vil deltage i ringtesten, men indenfor Dyrlæger & Ko har vi det som et krav, at deltagelse i ringtesten er obligatorisk for alle Dyrlæger & Ko praksis, der dyrker og diagnosticerer mælkeprøver. På den måde er vi med til at sikre kvaliteten af den diagnostik, som laves ude i de  enkelte medlemspraksis. 

Budget 2020 

– problemer med at få investeringer og forbedringer i stalden med i budgettet?

Så få lavet en Simherd beregning! 

Det er meget lettere, end du tror, og ikke en tilfældig hurtig beregning, derimod en beregning, som laves af en, der har kendskab til de lokale forhold på din bedrift, og af en fagperson, som kan sætte de rigtige forudsætninger op for en korrekt og retvisende beregning. 

Dernæst kan du også bede om at få lavet en beregning på bedst-mulige-udfald, dårligst-mulige-udfald og det mest-realistiske-udfald af en given ændring,  investering eller forbedring. 

De fleste Dyrlæger & Ko dyrlægepraksis har efterhånden en eller flere dyrlæger, som er super-brugere i at lave korrekte Simherd beregninger. Såfremt den dyrlægepraksis, som du anvender, ikke har sine egne Simherd super-brugere, så kan praksis med sikkerhed henvise til en, der kan være behjælpelig. 

 

Glædelig JUL og Godt NYTÅR

Da Dyrlæger & Ko ikke udsender nyhedsbrev for december måned vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder og øvrige samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. 

Vi ser frem til fortsat samarbejde i 2020 og til at møde Jer ude i staldene, rundt om mødebordene, til landets større dyrskuer og til Kvægkongres 2020 i Herning Messecenter. 

 

DYRLÆGER & Ko i medierne

Vi har løbende faglige artikler i bladene Kvæg, Bovilogisk og Kødkvæg. Du kan også læse artiklerne på vores Facebook side www.facebook.com/dyrlaegerogko