(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om de hyppigste overtrædelser, der fører til krydsoverensstemmelse og Salmonella dublin rådgivning. 

Undgå at komme i klemme med krydsoverensstemmelserne

Fødevarestyrelsen har offentliggjort en oversigt over de 10 hyppigste overtrædelser, som har ført til krydsoverensstemmelse på danske landbrug.

1. Tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr
2. Indberetning af kvæg og besætningsregister
3. Journaler til dyr og fødevarer
4. Anvendelse af veterinære lægemidler
5. Opbevaring af husdyrgødningsbaseret kompost i marken
6. Håndtering af farligt affald og affald fra medicinanvendelse
7. Øremærkning af kreaturer
8. Førelse af besætningsregister for får/geder
9. Arealkrav hos svin
10. Beskæftigelsesmateriale svin 

Da de 7 hyppigste lovovertrædelser alle kan forekomme hos kvæg, har vi valgt at lade denne måneds nyhedsbrev, handle om råd og erfaringer på området, så du kan undgå at komme i en eventuel klemme på dette område.

På førstepladsen findes ”Tilsyn og passende behandling af syge dyr”. Her er den hyppiste overtrædelse manglende pleje, behandling, dyrlægetilsyn eller rettidig aflivning af det syge eller tilskadekomne dyr. Et eksempel er den svært halte ko, som ikke er kommet i aflastning i blød boks. 

Er du i tvivl om hvordan et sygt eller tilskadekomment dyr skal behandles bør du i første omgang isolere dyret og sørge for, det kommer i en boks med blødt leje. Umiddelbart herefter tilkaldes dyrlæge for videre behandling eller aflivning. 

Vedrørende ”Anvendelse af veterinære lægemidler” er det vigtigt, at du anvender lægemidler i henhold til dyrlægens anvisning. Det vil sige, at medicin udelukkende anvendes til det eller de dyr og de sygdomme, som medicinen er udskrevet til, samt at anvisning vedrørende dosis, behandlingslængde, indgivelsesmetode og slagtefrist overholdes.

Derudover skal der føres journal/registrering med den anvendte medicin, og medicinregnskabet skal være i overensstemmelse med det faktiske forbrug. 

Til sidst skal eventuel rest af medicin kasseres så snart ordinationsperioden udløber. 

På 6. pladsen findes ”Håndtering af farligt affald og affald fra medicinanvendelse”. Receptpligtige lægemidler til dyr efter ordinationsperiodens udløb betragtes som affald, der skal bortskaffes, idet det ikke lovligt kan opbevares. 

Er du i tvivl om hvorvidt du i din besætninger overholder alle disse regler, er du meget velkommen til at henvende dig til din Dyrlæger & Ko dyrlæge for råd og vejledning. 

Salmonella dublin – påbudt veterinærrådgivning 

Oversigt over dyrlæger i Dyrlæger & Ko, som er godkendt til at udføre påbudt veterinærrådgivning i bekæmpelse af Salmonella dublin: 

- Camilla E. Kristensen, Kvægdyrlægerne Djursland
- Anne Købsted Nymand og Kirsten Jepsen Borup, Dyrlægerne Himmerland Kvæg
- Jens Erik Andersen og  Peter Dahlgaard, Ans Kvægpraksis
- Lars Dueholm, Dyrlægerne Univet

Disse dyrlæger er godkendt af FVST ud fra høje faglige standarder og krav om erfaring på området. 

Har du brug for en dyrlæge til påbudt rådgivning , eller er du interesseret i en second opion i din Salmonellasanering, så snak med din egen Dyrlæger & Ko dyrlæge om mulighederne for specialiseret Salmonellarådgivning.