Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om regler for nødslagtninger, stop for brug af 3. og 4. generations cephalosporiner samt Dyrlæger & Ko i medierne. 

Nødslagtning udenfor slagteri

Der har i den seneste tid været en del debat omkring nødslagtninger (skydning og afblødning af dyr udenfor slagteriet). 

Dette hænger sammen med, at antallet af ”etiske slagtninger”, dvs. slagtning  som alene er begrundet i,  at landmanden ønsker dette gjort for at få bedre slagtekvalitet og undgå transporten til slagteriet, af dyrevelfærdsmæssige grunde, er steget betragtelig. 

Etiske slagtninger var kun tiltænkt helt særlige forhold og meget få dyr. Dette hører ikke under nødslagtning. Fødevarestyrelsen har derfor præciseret reglerne og fjernet muligheden for de etiske slagtninger.  

Et kreatur må kun nødslagtes på følgende betingelser:

- Helt akut tilskadekomst, f. eks. et brækket ben
- Vildt dyr, som ved slagtning på slagteri vil være til skade for enten sig selv, sine omgivelser eller mennesker

Det betyder således, at  vi (fortsat) ikke må nødslagte syge dyr eller dyr med kroniske lidelser. 

Dyret skal være rask. At være rask betyder blandt andet, at dyrets almenbefinde er upåvirket (udover f. eks. det brækkede ben), at dyret har ædt og drukket normalt lige op til aflivning, at dyret har normal temperatur og vejrtrækning, at dyret ikke er stresset, lammet eller på anden vis har adfærd eller symptomer som afviger fra normalen. 

Der forventes at komme en øget opmærksom fra myndighedernes side på dette område. Det betyder også, at eventuelle overtrædelser af lovgivningen vil få konsekvenser for de involverede dyrlæger og landmænd. 

Antibiotikatyper tages af hylden

For at hindre udvikling af resistens og sikre effektiv behandling hos humane patienter, ser det nu ud til, at brugen af 3. og 4. generations cefalosporiner stoppes helt. 

Det har  været forbudt i økologiske besætninger, at anvende denne type antibiotika siden 1. juni. Tiden er nu også kommet til at udfase produktet i alle konventionelle bedrifter. 

Det drejer sig om følgende antibiotika:

- Ceftiocyl (injektionsvæske)
- Cobactan (tuber og injektionvæske)
- Eficur (injektionvæske)
- Excenel (injektionvæske)

Undtagelse: Der vil formentlig kunne opnås dispensation i helt særlige tilfælde. Det kunne være i forbindelse med et sygdomsudbrud, hvor resistensundersøgelser klart viser, at et 3. eller 4. generations cefalosporin er eneste behandlingsmulighed. 

Det er Landbrug & Fødevarer Kvæg, som har taget dette initiativ på branchens vegne. I Dyrlæger & Ko hilser vi tiltaget velkommen. Det er vores allesammens ansvar at bidrage til ansvarlig brug af antibiotika både nu og i fremtiden. 

Dyrlæger & Ko i medierne og på Facebook

I det seneste nummer af Bovilogisk kan du læse en spændende artikel omkring yversundhed og mælkeprøver af Preben Bjerre fra Dyrlægerne Himmerland Kvæg. Katrine Lawaetz fra Vestjyske Dyrlæger har skrevet en lærerig artikel om sikker håndtering af kvæg i forbindelse med behandling. Artiklen har været bragt i magasinet Kødkvæg. 

Husk at du altid kan læse vores nyhedsbreve, artikler og meget andet spændene fagstof på vores Facebook profil og på vores hjemmeside: 

www.facebook.com/dyrlaegerogko  www.dyrlaegerogko.dk