(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om ny kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen, Dyrlæger & Ko holder møde med landbruget, ny mulighed for slagtning på bedriften, og så er vi igen i år Guldsponsor på Kvægkongressen i Herning.

 

Ny kontrolkampagne fra Fødevarestyrelsen.

120 malkekvægsbesætninger og 30 slagtekalvebesætninger får uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen i perioden februar til maj 2020

Fokus er denne gang på korrekt brug af medicin samt tilsyn og behandling af syge og tilskadekomne dyr.

Kontrolkampagnene omfatter følgende områder:

1. Tilsyn med dyr:

Tilses dyrene efter reglerne og efter behov, inkl. udegående dyr og kalve?

2. Syge dyr og sygeboks:

Behandles syge og tilskadekomne dyr på passende vis og er kravene til sygeboks opfyldt?

3. Medicin:

a. Hvem må behandle?
b. Hvordan skal medicin opbevares?
c. Hvad må medicinen bruges til?
d. Hvordan registreres forbrug af medicin?
e. Hvordan bortskaffes medicinrester?

4. Besætningsdiagnoser og anvisningsskemaer:

a. Foreligger der besætningsdiagnoser og/eller anvisningskema for alle udførte behandlinger?
b. Særlig kontrol for ”Tilbageholdt efterbyrd” og ”Mælkefeber”

For langt de fleste besætninger vil et sådant besøg være uproblematisk, men vi vil alligevel gerne om nødvendigt hjælpe med at opfriske de generelle retningslinjer. Din Dyrlæger & Ko dyrlæge har en kort oversigt med gældende love, regler og branchekoder på ovenstående områder, som I kan gennemgå i fællesskab på næste besætningsbesøg.

 

Dyrlæger & Ko guldsponsor til Kvægkongres 2020

Igen i år har Dyrlæger & Ko valgt at være sponsor på årets Kvægkongres i Herning. 

Samtidig vil vi være repræsenteret med en stand på kongressen. Kom forbi til en snak og deltag i vores konkurrence med spændende præmier. 

Kvægkongressen foregår i Herning Kongrescenter mandag den 24. og tirsdag den 25. februar 2020. 

 

Dyrlæger & Ko mødes med formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg og Sektordirektøren.

I midten af januar 2020 mødtes et bredt udsnit af Dyrlæger & Ko´s dyrlæger med formanden for L&F Kvæg, Christian Lund og Sektordirektør Ida Storm til dialog om L&F Kvægs strategi for fremtiden. 

Mødet gav anledning til en konstruktiv debat, og der blev udvekslet synspunkter på forskellige problemstillinger. Blandt andet Salmonella, den stigende kodødelighed, antibiotikaforbrug, aflivning af tyrekalv og dyrevelfærd. 

 

Nye regler for aflivning og slagtning af dyr, som ikke ønskes eller kan transporteres til slagteri

Der er nu 6 muligheder for aflivning eller slagtning på bedriften:

1) Hjemmeslagtning

2) Autoriseret slagteri på bedriften

3) Autoriserede mobile slagterier

4) Nødslagtning af AKUT tilskadekomne dyr

5) Vilde dyr

6) Gårdslagtning (velfærdsslagtning)

Ved punkt 1 – 3 foregår hele slagteprocessen på bedriften. Ved punkt 4 – 6 foregår bedøvelse og afblødning på bedriften, mens resten af slagteprocessen foregår på autoriseret slagteri. Punkt 6 er en ny mulighed for besætningsejere, som af etiske årsager ikke ønsker at transportere et ellers transportegnet dyr. Ved alle punkter gælder fortsat, at dyrene skal være raske og evt. skade skal være akut (indenfor 24 timer). 

 

Dyrlæger & Ko i medierne

Vi har løbende faglige artikler i bladene Kvæg, Bovilogisk og Kødkvæg. Du kan også læse artiklerne på vores Facebook side www.facebook.com/dyrlaegerogko og på vores hjemmeside www.dyrlaegerogko.dk