(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om de ændrede regler for bekæmpelsen af Salmonella dublin og regler vedrørende udegående dyr i vinterperioden.  

Salmonella status 2: særslagtninger udsættes 

Krav om særslagtning af køer fra Salmonella besætninger i status 2 skulle træde i kraft pr. januar 2020. Dette krav er nu udsat på ubestemt tid. Det samme gælder muligheden for at eksportere dyr til levebrug. Dette var der også planlagt et forbud mod pr. 1. januar, men dette er udskudt på ubestemt tid. 

Det har hidtil kun været besætninger i Salmonella status 3, som har været under offentlig tilsyn. 

Fra 1. januar vil status 2 besætninger også komme under offentlig tilsyn. Hvilke regler, der kommer til at gælde for offentligt tilsyn i salmonella status 2 besætninger i 2020, er ikke fastlagt endnu, men det forventes at komme til at ligne de nuværende regler for salmonalle status 3 besætninger. De nuvæ-rende regler for status 3 besætninger er bl.a.:

- Besøg af Fødevarestyrelsen
- Udbringning af gylle og gødning kun efter Fødevarestyrelsens anvisning
- Krav til rengøring af staldinventar mm.
- Særlige regler omkring adgang til besætningen for servicepersonale og medarbejdere
- Intet direkte salg af mælk til forbrugere

Krav om særslagtning og forbud mod eksport forventes fortsat at gælde for status 3 besætninger.

 

Har du brug for rådgivning om salmonella?

I Dyrlæger & Ko er der en række dyrlæger, som er godkendt til at udføre påbudt veterinærrådgivning i bekæmpelse af Salmonella dublin: 
- Camilla Kristensen, Kvægdyrlægerne Djursland
- Anne Købsted Nymand og Kirsten Jepsen Borup, Dyrlægerne Himmerland Kvæg
- Jens Erik Andersen og Peter Dahlgaard, 

Ans Kvægpraksis
- Lars Dueholm, Dyrlægerne Univet

Disse dyrlæger er godkendt af FVST ud fra høje faglige standarder og krav om erfaring på området og kan yde specialiseret Salmonella rådgivning.

Udegående dyr: vejret bestemmer

De hidtidige regler om adgang til beskyttende læ og læskur er blevet ændret. 

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, efter at fødevareminister Mogens Jensen (S) har forenklet vejledningen om udegående kreaturer i vintervejr. 

“Alle dyr skal beskyttes mod vind og vejr efter behov. Nu ændrer vi kontrollerne, så det først og fremmest handler om, hvordan dyrene har det, og om de hurtigt kan komme i læ, hvis vejret skifter,” siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Fremover kan dyrene være ude, hvis de er robuste, og ejeren hurtigt kan flytte dem ind i stald/læskur eller til et areal med læ og ly, hvis vejret bliver dårligt.

Omkring udegående dyr og markerne kan generelt siges at:
- Dyrene skal være robuste og være tilvænnet til at gå ude
- Dyrene skal være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag
- Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje
- Der skal være græsdækkede arealer på marken
- Dyrene skal have mulighed for at finde læ fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag
- Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt