(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om Fødevarestyrelsens kontrolkampagne på malkekvægsbedrifter, om undersøgelse af døde kalve på laboratorium i Kjellerup og om nye typer af B-streptokokker.

Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Fødevarestyrelsen - Kontrolkampagne 2017

I perioden marts til juli 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i 150 malkekvægsbedrifter og hos 30 kvægdyrlæger. Fokus er på behandling af yverbetændelser og udtagning af mælkeprøver.

På bedrifter med en modul 2 sundhedsrådgivningsaftale og besætningsdiagnose(r) for behandling af yverbetændelse, foretages følgende kontrol:

  1. Om der udtages mælkeprøve ved behandling med andet end almindelig penicillin til yverbetændelse.

  2. Om dyrlægens behandlingsvejledning overholdes og om retningslinjer for udtagning af mælkeprøver følges.

Dyrlægens besætningsdiagnose og behandlingsvejledning skal følges ved alle ejerbehandlinger i besætningen. Afhængig af en eventuel overtrædelses type / varighed, kan der blive tale om overtrædelse af både danske love / regler, samt EU krydsoverensstemmelseskrav.

Problemer med kalvene?

Vidste du, at det er muligt at indsende såvel hele kalve, såvel som relevante organer til SEGES’ laboratorium i Kjellerup?

Her undersøges det indsendte materiale både ved almindelig obduktion og ved diverse laboratorieanalyser. Ved problemer med luftvejslidelser kan der indsendes lunger og ved problemer med diarre kan der indsendes hele tarmsæt.

Er problemet af mere uspecifik karakter anbefales indsendelse af hele kalve.

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være behjælpelig med oplysning om priser, indsendelse af materiale og tolkning af laboratoriesvar.

 

Nye typer af B-streptokokker truer

Hidtil har vi antaget, at B-streptokokker var en smitsom bakterie, der kun levede i yveret og som oftest forårsagede højt celletal. Den antagelse har betydet, at vi har fokuseret på smitte fra ko til ko ved malkning.

 

Nye undersøgelser har vist, at der findes typer af B-streptokokker, som også kan leve andre steder i køerne og i miljøet. Denne type B-streptokokker er blandt andet fundet i skede og endetarm på køer, i drikketrug, sengebåse og på gangarealer hos køerne. Der er dog en positiv egenskab ved denne ny type B-streptokok: Det ser ikke ud til, at den nødvendigvis forårsager forhøjet celletal hos inficerede køer.

 

Opdagelsen betyder, at vi sandsynligvis bliver nødt til at ændre vores opfattelse af hvordan B-streptokokker smitter, og hvordan vi sanerer for den.

 

Både i Danmark og i udlandet er der p.t. flere undersøgelser i gang, som forhåbentlig inden al for længe kan bidrage til mere viden om denne problematiske bakterie.

 

Baggrundserklæringer

Skal du eksportere dyr, vil der ofte være brug for en baggrundserklæring. En baggrundserklæring er gyldig i 35 dage fra seneste besøgsdato og er kun  gyldig med original underskrift. Dermed kan vi ikke tilbyde at maile en baggrundserklæring  og ved brevpost skal der påregnes op til 6 dages ekspeditionstid.

Vores anbefaling er, at baggrundserklæringer udfyldes ved besøg i besætningen eller afhentes på kontoret.

Du kan bestille en baggrundserklæring ved din dyrlæge eller ved at kontakte kontoret på tlf. 8661 0721 eller 9757 6095 (kl. 7-12)