Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om fluer og om vores nye LandmandsAPP.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Fluer – den evige kamp

Fluerne er her allerede i hobetal. De er mange steder et tilbagevendende og stort problem i kvægstalde og hos dyr på græs. Fluerne generer dyrene og kan medvirke til sygdomsspredning.

Hvilke fluer har vi?
I Danmark findes mange typer af fluer. De mest almindelige hos kreaturer er stuefluen og stikfluen. Derudover findes kvægfluen, plantagefluen og en række andre fluearter, som alle kan være til stor gene for dyr og mennesker.

Forebyggelse
- Dybstrøelse udmuges én gang ugentligt (mindre end 12 dages intervaller)
- Rens i kroge og langs kanter
- Fjern løbende foderrester og gødning
- Grundig overdækning af mødding

Bekæmpelse
- Snyltehvepse (mod voksne fluer) Limfælder (mod voksne fluer)
- Lysfælder (mod voksne fluer)
- Ædegift (mod voksne stuefluer)
- Aerosoler (sjældent anvendelig ved kvæg) Stalosan F (mod fluelarver)
- Diverse Pour-on midler

Vi kan formentlig forvente stigende resistensproblemer i forhold til de nuværende Pour-on midler, som alle indeholder det samme aktivstof.

Er du økolog, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for anvendelse af bekæm- pelsesmidler. Spørg din dyrlæge, hvis du er i tvivl.

NYHED: LandmandsAPP – elektronisk papir- gang og arkiv – bliv fri for mapperne...

Som kunde i en Dyrlæger & Ko praksis har du mulighed for at få dine rapporter, anvisning- skemaer m.v. elektronisk via vores Landmands- WEB på din PC.

Mange har benyttet sig af denne mulighed i de seneste år, og nu har vi udviklet samme løsning til din smartphone/tablet: Vores nye Land- mandsAPP. De fleste er efterhånden godt i gang, men har du ikke fået installeret den nye Land- mandsAPP så vil vi anbefale dig at gøre det hur- tigst muligt.

App’en kan downloades fra Apple App-store og fra Google Play. Søg på ”LandmandsWEB”.
Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger af LandmandsWEB og APP, skal du kontakte din dyrlæge, der vil tage hånd om det nødvendige.

God sommer

Fra Dyrlæger & Ko og vores 25 medlemspraksis vil vi gerne ønske Jer alle en dejlig sommer.
Nyt fra Dyrlæger & Ko er tilbage i starten af august med sidste nyt fra dyrlægen og med årstidsaktuelle og veterinærfaglige indspark.