(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om smertebehandling ved afhorning, overvågning af B-streptokokker, staldskoler om yversundhed og kobørster ved økologer.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Smertebehandling af kalve ved afhorning

Landbrug & Fødevarer Kvæg har på Fødevaresty- relsens opfordring vedtaget at anbefale smertelin- dring som standard ved afhorning af kalve.
I dag skal alle dyr, som minimum, behandles med lokalbedøvelse ved hornene i forbindelse med afhorning. Denne praksis udvides nu til også at omfatte behandling med længerevarende smerte- stillende medicin. Mange dyrlæger har dog allere- de praktiseret dette i flere år, og der vil derfor ikke være nogen ændring.

Dyrlæger & Ko støtter også op om initiativet.

Ændret overvågning for B-streptokokker

Der er sket 3 markante ændringer i reglerne for overvågning af B-streptokokker.

- Besætninger med B-streptokok fri status bliver registreret som smittede, hvis der indsættes dyr fra B-streptokok smittede besætninger.
- Goldprøver med Ct værdi lavere end 30, medfører registrering af besætningen som B-streptokok smittet.
- De fire tankmælksprøver, som udtages med henblik på at frikende en besætning, skal udtages med intervaller på 30 – 45 dage

Er du i tvivl om, hvad disse ændringer betyder for dig, så tag en snak med din Dyrlæger & Ko dyrlæ- ge herom.

Artikler i Kvæg, Kødkvæg og Bovilogisk

I de fleste numre har Dyrlæger & Ko faglige artikler i magasinerne. Artiklerne er skrevet af dyrlæger fra forskellige Dyrlæger & Ko praksis.
Selv om du ikke abonnerer på bladene, så kan artiklerne altid læses på vores Facebook profil www.facebook.com/dyrlaegerogko og på vores website www.dyrlaegerogko.dk

25 nye staldskoler om yversundhed

Rundt om i landet er Seges i samarbejde med lokale dyrlæger og kvægrådgivere i gang med at etablere staldskoler. Disse skal have fuld fokus på yversundhed og mælkekvalitet.
Dyrlæger & Ko er også engageret i dette projekt. Fra Dyrlæger & Ko deltager dyrlæger med speci- alviden indenfor emnet yversundhed og mælke- kvalitet. De fungerer som tovholdere og faglige ressourcer på flere af staldskolerne.

Er du økolog og har du styr på kobørsterne?

Fra 1. maj skal alle økologiske besætninger have styr på deres kobørster.

- Malkekøer en roterende, mekanisk drevet kobørste pr. 50 køer
- Goldkøer og køer i kælvningsbokse en stationær kobørste
- Ungdyr fra 6 mdr. en stationær kobørste
- Når dyrene er på græs skal der være adgang til kløpind, træer eller lignende, så- fremt dyrene ikke har adgang til kobørster på stald min. én gang -dagligt.
- Kobørster skal være i ordentlig forfatning. Dvs. hårene må ikke være slidt af m.m.
- Stationære kobørster må ikke være løst- hængende.