DYREVELFÆRD:                                                              

Den største udfordring er fortsat halte køer

Fødevarestyrelsen har netop afsluttet sin kontrolkampagne på området. Den viste, at halte køer fortsat er den største udfordring på dyrevelfærdsområdet i danske malkekvægsbesætninger.

Dette kommer sikkert ikke som en overraskelse for ret mange, men det bekræfter, at vi er langt fra i mål, med hensyn til at forbedre køernes klov- og lemmesundhed.

2 årlige kloveftersyn

Som de fleste efterhånden er opmærksomme på, så har det siden 1. juli 2016 været et lovkrav, at alle besætninger skal have 2 årlige kloveftersyn. Det ene af disse skal laves af dyrlæge eller klovbeskærer.

 

Det bliver spændende af følge udviklingen i den kommende tid. Får den ny lovgivning den ønskede effekt? Dvs. får vi sat (endnu) mere fokus på forbedring af klovsundheden ude i de danske malkekvægsbedrifter?

Halthedsvurdering som managementværktøj

Oplæring i halthedsvurdering og rutinemæssig halthedsvurdering kan måske være en af vejene frem mod bedre klovsundhed.

 

På den måde skulle vi gerne blive i stand til, tidligere i forløbet at fange de dyr, som er i risiko for at udvikle en svær klovlidelse.

 

Desto hurtigere der sættes ind overfor en klovlidelse eller en lemmelidelse, desto større er chancen for helbredelse.

 

YVERSÅR:

Velkendt problem – uden nogen nem løsning

De fleste har sikkert oplevet på et eller andet tidspunkt, at have en ko med sår foran yveret og ind mod / henover foryveret. Køerne er ofte ikke syge af det, men det generer dem voldsomt og kan i sidste ende resultere i udsætning af koen.

 

Et sådant sår kan skyldes flere ting. F.eks. kan skab være den udløsende faktor eller det kan være Treponema bakterier, som er det primære problem. Treponema findes hos køer med digital dermatitis.

 

Forskellige behandlingsmuligheder:

  • Behandling for skab
  • Vask og Cyclospray (ej godkendt hertil)
  • Vask og Salicylsyre-gel
  • Vask og Repiderma
  • Vask og Zinkspray

 

Med hensyn til vask af såret, så anbefales det enten af bruge en desinficerende sæbe eller 3 % klorhexidin opløsning. Uanset behandlingsform, så helbredes dyret ofte ikke efter få behandlinger – der skal mange vask og behandlinger til.