(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

 

Nyt fra Dyrlæger & Ko

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om FVST kontrol af dyrlægernes velfærdsbesøg, antibiotikauheld i mælken, fald i antibiotikaforbrug, misvisende PCR mælkeprøver og aborter.

 

Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

 

Fald i forbruget af antibiotika

 

I første halvår af 2017 har forbruget været 16% lavere end samme periode sidste år. Faldet er primært sket i forbruget af alm. penicillin, og skyldes færre behandlinger for yverbetændelse.

 

Der er generelt kommet mere fokus på korrekt behandling af yverinfektioner. Det vil sige goldbehandling eller udsætning af køer med kroniske yverinfektioner, og udelukkende behandling af nye akutte tilfælde af yverbetændelse.

 

Forbruget ved kalve og ungdyr er uændret.

 

Aborter efterlyses

 

Det har været nævnt mange gange før, men vi vil endnu engang opfordre til, at man i tilfælde af aborter i sin besætning kontakter sin dyrlæge. FVST betaler i resten af 2017 fortsat for abortundersøgelser.

Der skal indsendes følgende: hele fostret, ustabiliseret blodprøve fra moderdyret og hele eller dele af efterbyrden.

 

PCR prøver udtaget ved ydelseskontrol

 

Vi får ofte spørgsmål omkring dette emne og specielt omkring problemerne med overslæb. Overslæb betyder, at malkerækkefølgen kan påvirke testresultatet. Problemet hænger sammen med, at de automatisk udtagne prøver udtages uden desinfektion af patterne og uden rengøring af malkesæt mellem køerne.

 

På grund af risikoen for misvisende resultater, anbefales det, at være meget forsigtig med tolkning af resultaterne. Specielt i forbindelse med sanering for Staph. aureus og B-streptokokker.

 

Mere sikre PCR prøveresultater kan opnås ved manuel udtagning af prøverne. Her er det vigtigt, at patterne rengøres og desinficeres, samt at der bruges rene handsker.

 

Stadig antibiotika i tankmælken

 

Antallet af uheld med antibiotika i mælken er desværre ikke ændret. Selvom vi ofte hører, at problemet er størst i AMS besætninger, så skal vi ikke glemme fokus i andre besætninger.

 

Generelle råd

  • Opmærkning af alle behandlede dyr inden behandling startes op
  • Tydelig og sikker opmærkning af alle behandlede køer
  • Opmærkning af alle behandlede køer, dvs. både malkende køer og goldkøer
  • Grundig oplæring af malkere
  • Faste procedurer for håndtering af framalket mælk
  • Behandl den rigtige ko. Tjek altid, at det er den rigtige ko, der behandles. Dvs. både øremærke, og at hun er mærket op.

 

FVST kontrol af dyrevelfærd

 

I flere år har dyrlæger skulle lave 2 årlige velfærdsbesøg. FVST har udvalgt 65 dyrlæger, som har sundhedsrådgivningsaftaler, til et kontrolbesøg i 2017. Fokus vil blandt andet være på velfærdsbesøgene og de tilhørende rapporter.