(+45) 86610721
mail@komail.dk
Ulvevej 24b
7800 Skive

Nyt fra Salling-Skive Landdyrlæger

Personaleændring

Det er med stor beklagelse, at vi i Salling-Skive Landdyrlæger må erkende, at vi desværre ikke er kommet helt i mål i forsøget på at integrere Stephanie i det jyske. Vi er klar over, at I alle gjorde Jeres bedste – lod som om at I forstod hendes klingende københavner-accent – og alle de andre hensyn og gode ting, som I gjorde for at få hende til at falde godt til i kvægpraksis i det jyske.

Ligeledes hendes kolleger, der altid er blevet mødt med hendes positive tilgang til udfordringer, et smil og smittende humør. I ydmyghed mener vi såmænd også, at vi egentlig med tiden er blevet ganske hæderlige til at forstå sjællandsk og har sat stor pris på både snak og drillerier.

Alligevel blev længslen efter Sjælland og savn af familie og venner for stor, så Stephanie har besluttet at flytte tilbage til det sjællandske. Hun holder hos os pr. 1. okt, men har lidt ferie til gode, som hun afholder inden.

Vi vil gerne takke Stephanie for samarbejdet og sender hende modvilligt østpå med de bedste ønsker fremover.

Mange hilsner fra os alle i Salling-Skive Landdyrlæger

Vi ved jo alle hvad ligheden mellem en sædcelle og en kjøbenhavner er - Det er kun én ud af en million, der bliver til noget.
Og vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er dig, Stephanie☺

Nyt fra Dyrlæger & Ko

I dette nyhedsbrev kan du læse om brug af DMS, resultater fra kalvekontrol, B-streptokokker og sene- ste nyt i forskningen omkring Mycoplasma bovis.
Læs mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på www.facebook.com/dyrlaegerogko

Kalvekontrol viser pil ned ad

I en netop overstået kontrolkampagne med fokus på kalvenes velfærd fik mere end hver tredje be- drift en anmærkning eller sanktion. Det er Fødevarestyrelsen som har gennemført kampagnen. Gældende regler (uddrag af):
- Kalve skal fodres mindst 2 gange dagligt
- Suttebehov i forbindelse med mælkeoptagelse skal dækkes
- Sondefodring må ikke bruges som primær metode til råmælkstildeling
- Enkeltbokse er kun til kalve op til 8 uger
- Kalve i enkeltbokse skal kunne røre/se hinanden
- Kalvene skal have tilstrækkelig plads til at kunne udføre hudpleje

Er du i tvivl om reglerne, så kan du spørge din Dyrlæger & Ko dyrlæge til råds.

Nyt i DMS

På sundhedsfanen under overskriften ”Prøvesvar” kan man nu se, hvilke kirtler, på den enkelte ko, der er lavet dyrkning på.

Find tankmælksresultater og andre prøvesvar

Under Bedriftsoverblik, vælg Bedrift og klik på Sundhedsstatus (+). Herunder kan vælges mellem forskellige sygdomme og mellem prøvesvar på enkeltdyr eller tankmælk.

Ingen fald i B-streptokokkker

Den seneste opgørelse viser, at der fortsat er 5,3 % af de danske malkekvægsbesætninger, der er smittet med B-streptokokker.

Krav om uddannelse af besætningsansvarlig

Besætningsansvarlige, som ikke har en land- brugsuddanelse, skal fra og med juli i år på kursus i dyrevelfærd. Se mere på fvst.dk

Ny viden om Mycoplasma bovis

En stor dansk undersøgelse, udført af forskere fra Københavns Universitet, har afsløret mere ny viden om den frygtede sygdom.

Antistoftests kan anvendes ved diagnostisering, men svarene skal tolkes med forsigtighed.

Køer med yverbetændelse pga. Mycoplasma bovis udskiller antistoffer i mælken, men det gør for eksempel køer med lunge- eller ledbetændel- se pga. Mycoplasma bovis ikke. Det betyder, at tankmælksovervågning ikke kan stå alene, hver- ken i løbende overvågning eller diagnostik. Der er stor forskel fra dyr til dyr, hvordan deres immunforsvar reagerer på infektion. Dvs. diano- stik på enkeltdyrniveau er svær, men bør i stedet gøres på grupper af dyr.

Grafen herunder viser, at antistofniveau stiger op til 2 uger før klinisk sygdom og er høj i ca. 2 måne- der efter udbrud af klinisk sygdom. Herefter er det ikke længere muligt at måle om dyret er smittet med Mycoplasma bovis. Dette er ved måling på blodprøver. Men det er vigtigt at slå fast, at denne udvikling skal måles på grupper af dyr og ikke på enkeltdyr.